Säännöt ja suositukset

Kalojen alimmat mitat

Osakaskunnan alueella noudatetaan kalastusasetuksessa säädettyjä alamittoja. Alamittainen kala on vapautettava, vaikka se olisi kuollut. Kalojen luontaisen lisääntymisen onnistumisen kannalta suurimmat emokalat ovat kaikkein arvokkaimpia. Suuret petokalat myös pitävät särkikalakantoja kurissa, ja parantavat näin rehevöityneiden vesistöjemme vedenlaatua. Siksi suosittelemme myös ylämitan käyttöä aina kun se tuntuu mahdolliselta. Oman ennätyskalansa voi hyvillä mielin ottaa saaliiksi. Kertaamme tässä osakaskunnan vesissä tavattavien kalojen alamitat ja suositellut ylämitat.

  • Hauki: Ei alamittaa. Suositeltu ylämitta 80 cm.
  • Ahven: Ei alamittaa. Suositeltu ylämitta 40 cm.
  • Kuha: Alamitta 42 cm. Suositeltu ylämitta 60 cm.
  • Taimen: Kokonaan rauhoitettu.
  • Harjus: Alamitta 35 cm. Suositeltu ylämitta 45 cm

Saaliskiintiöt

Kuhan kalastukseen suosittelemme vapaaehtoiseksi saaliskiintiöksi kolme välimittaista kuhaa/vrk. Kuha on osakaskunnan vesien halutuin saaliskala. Suosituksen tarkoituksena on turvata kuhan luontaista lisääntymistä ja edistää saaliin tasaista jakautumista kalastajien kesken. Kirjolohi Mustijoessa: 2 kpl/vrk.

Vapojen lukumäärä

Vapojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Suosittelemme käyttämään harkintaa vapojen määrän suhteen vetouistelussa ja kelaonginnassa, ja sovittamaan sen vallitseviin kalastusolosuhteisiin nähden järkeväksi. Hyvällä syönnillä vapojen lukumäärää kannattaa vähentää, jotta vapautettavan kokoiset kalat ehtii käsittelemään nopeasti.

Särkikalojen poistaminen

Kaikki osakaskunnan vedet ovat ylirehevöityneitä ympäristöstä valuvan liiallisen ravinnekuorman vuoksi. Särkikalat viihtyvät rehevissä vesistöissä. Useimmat särkikalalajit tonkivat pohjaa ja näin kiihdyttävät rehevöitymistä entisestään. Kaloihin itseensä sitoutuu ravinteita, jolloin kalojen poistaminen järvestä auttaa ravinnekuormituksen vähentämisessä. Särkikaloja kannattaa pyytää ja poistaa vesistöistä aktiivisesti. Särkikalat ovatkin mitä parhainta lähiruokaa: tässä esimerkiksi ohje särkikalapihvien valmistukseen.

Kalastuskieltoalueet

Kalastus on kielletty 100m Laukkosken voimalaitospadon alapuolella. Viehekalastus pelkällä kalastonhoitomaksulla on kielletty vesistöjen virtapaikoissa (kosken niska, koskialue, loppuliuku).

Moottoriveneily

Polttomoottoriveneily on kielletty kaikissa osakaskunnan vesissä.

Verkkokalastus

Pyydysten merkitseminen

Pyydyksiin kiinnitetään muoviset yksikkömerkit, joihin kirjoitetaan verkon laskijan yhteystiedot. Pyydysmerkit vaihdetaan kauden vaihtuessa 1.5.

Kotojärvellä pyydysten merkiksi riittää vähintään 40 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva lippu, jonka lyhyin sivu on vähintään 15 senttimetriä. Muilla järvillä  merkiksi riittää vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva koho.

Rapumerralle riittää pienempi, vähintään viisi senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva koho. Pyydysten kohomerkit eivät saa olla väriltään läpinäkyviä.

Pyydysmerkkien vähimmäismitat

Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen.

Järvikohtaiset verkkokalastussäännöt

1/3-osa vesiväylästä on pidettävä vapaana kaikissa vesistöissä.

Järvi Verkon silmäkoko Pituus Korkeus Merkitseminen
Kotojärvi vähintään 50 mm 30 m 3 m Lippu vähintään 40 cm korkeassa salossa
Ruokijärvi vapaa 30 m 3 m Lippu tai koho
Vermijärvi vapaa 30 m 3 m  Lippu tai koho
Valkjärvi vapaa 30 m 3 m  Lippu tai koho
Niinijärvi vähintään 50 mm 30 m 3 m  Lippu tai koho
Kaaklampi vapaa 30 m 3 m Lippu tai koho
Mustijoki - - -  Verkkokalastus kielletty